Archive for the ‘Färg’ Category

Kalkfärg

Traditionell kalkfärg är ett målningsmaterial för kalkputs på befintliga men även nya byggnader. Med traditionell kalkfärg kan äldre byggnader bevaras som vittnesbörd om sin tids byggnadsskick. Rätt utförd är kalkfärgen hållbar. Den är inte för tät och stark för något underlag och är lättare att renovera än alla andra putsfärger. Kalkfärg har lyster och en alldeles egen ytkaraktär. I denna skrift beskrivs hur man målar med traditionell kalkfärg och utgår från samma arbetsmetoder som förr men med en anpassning till de villkor som gäller för byggandet idag. Tonvikt har lagts på arbetsutföranden som ger ett hållbart resultat. Syftet är att visa hur man rationellt och kvalitetssäkrat målar med traditionell kalkfärg. Resultatet – målningen på väggen – skall ha ett historiskt riktigt utförande. Då kan en byggnad bevaras med sitt kulturhistoriska värde i behåll samtidigt som den är lätt att underhålla i framtiden. Skriften vänder sig till byggnadsförvaltare, projektörer, entrepenörer, arbetsledare och hantverkare. – Traditionell kalkfärg, baksidestexten

Den här boken är verkligen sprängfylld med kunskap om traditionell kalkfärg och kan rekommenderas varmt till alla som funderar på att använda sig av tekniken. Den är klart intressant ur ett Ekobygg-perspektiv då kalkfärg kan malas ner och återanvändas. Kan köpas här.