Archive for the ‘Djupekologi’ Category

Can life prevail?

Jag håller på att skriva ett projektarbete om ekofascism och läser därför Can life prevail? Det är en samling texter skrivna av Pentti Linkola som har översatts till engelska. Han är i stort sett bara utgiven på finska innan den här boken. Pentti Linkola anser sig själv vara en Djupekolog i samma tradition som Arne Naess men anses av många snarare visa på att djupekologi lätt hamnar i ekofascism.

Pentti gör en del hårresande slutsatser bland annat att krig vore bra om dom kunde fokusera på att döda kvinnor och barn istället för männen då det är kvinnorna som står för barnafödandet. Han anser att människan är en cancer på moder jord och att vi kväver jorden och allt liv, inklusive vårt eget. Man behöver absolut inte hålla med i allt han skriver och kommer fram till i den här textsamlingen men han är klart intressant att läsa om man är intresserad av djupekologi och/eller filosofi/ekofilosofi.

Det ska sägas att alla hans slutsatser inte är så extrema.

Annonser