Posts Tagged ‘omställningens tid’

Björn Forsberg – Omställningens tid

Björn Forsberg är forskare och författare till boken Omställningens tid. Det är en bok som ligger i min `Att-läsa-lista`. Här är några videos där Björn utvecklar tankarna i boken. Ett rätt smidigt sätt att kortfattat ta del av innehållet i boken. Blir man intresserad av budskapet kan man alltid gå till biblioteket och låna boken.

I det här klippet pratar Björn om olja kontra förnyelsebar energi och vad det kan innebära för framtiden

Här pratar han om en omställning på det mentala planet och tar upp att man måste frångå mycket av det vi tar för givet för att nå en riktig omställning.

Vi måste se en omställning som en möjlighet att skapa ett socialt levande samhälle med högre livskvalitet.Urban odling minskar kriminaliteten och ökar samhällets motståndskraft.

Tillväxtepoken är över. Snart sagt allt vi har kommit att ta för givet är över. Vi är på väg att gå in i ett flertal resursväggar.